20.06.19

Tetelmindes muiža (Tettelmünde, Tetelmünde)

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Deviņus kilometrus no Jelgavas pie Iecavas ceļa Lielupes labajā krastā atrodas agrākā Teteles muiža, kuras teritorijā izvietota sešdesmitajos gados uzceltā Teteles pamatskola. Karos un jo sevišķi bermontiešu trakošanas dēļ 1919. gadā muiža ļoti cietusi, tomēr dažas ēkas saglabājušās. Tostarp arī pašā upes krastā no plienakmeņiem mūrēts apmēram metrus desmit augsts skatu tornis.(...) Pēc vienas versijas, ko kāda skolotāja aprakstījusi 1992. gadā izdotajā jubilejas bukletā \"Teteles skolai 160\", šo torni muižas īpašnieks barons fon Bērs 1840. gadā uzcēlis par godu Krievijas troņmantniekam, vēlākajam caram Aleksandram III, kas vairākas reizes ieradies pie Bēra uz medībām. Tornī tad viesiem uzvilkts karogs. Pēc citas versijas, izcilais barona Bēra viesis tomēr bijusi cita persona – lielkņazs Vladimirs Aleksandrovičs. Par to stāstīts literatūrzinātnieka Gunta Pakalna sastādītajā grāmatā \"Ansis Lerhis - Puškaitis atmiņās un stāstos\". G. Grūtups
Tetelmindes muiža piederēja baroniem Bēriem. Kungu māja bija savdabīgs historisma koka arhitektūras paraugs. 18.gadsimtā celtā koka ēka ar pamatīgo mansardjumtu 19.gadsimta otrajā pusē ieguva efektīgu neorenesanses formās veidotu trīsstāvīgu torni, ko papildināja masīva lieveņa izbūve. Ēka aizgāja boja pirmā pasaules kara laikā.
Kopš pagājušā gadsimta 90.gadu sākuma tas ir atjaunots un to vainago dakstiņu jumts. 1998.gadā apstiprinātajā Valsts kultūras pieminekļu sarakstā tas apzīmēts kā Teteles muižas tornis.
http://www.ozolnieki.lv/parvalde/14-informacija/2730-teteles-jeb-tetelmindes-tornitis

Adrese: Ozolnieku novads, Cenu pagasts, Tetele