20.06.19

Taurupes muiža (Taurup)

                                          (Fotografēts 2012.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas apbūve pastāvējusi jau 17.gadsimtā, bet Ziemeļu kara laikā tā pa daļai sagrauta, pa daļai nodedzināta un 1724.gadā muižas ēkas uzceltas no jauna. Muižas saimniecības ēkas - dārznieka māja, veļas māja, celtas 18.gs.-19.gs., bet laukakmeņu klēti cēlis fon Grote 18. gs.beigās.
Vēlāk sākotnējā kungu māja pārbūvēta tās īpašniekam fon Tranzē pēc arhitekta V. Bokslafa projekta Tjudoru neogotikas stilā. Tā bija divstāvīga ēka ar gotiskiem zelmiņiem un saukta par “Balto māju”. 1905.gadā tā nodega, pēc tam atjaunota un 1938.gadā tajā ierīko skolu. Vēlāk ēkai nodeg jumts un atjaunojot uzcelts trešais stāvs. Skaista ir bijusi muižas ēka, ar savdabīgiem tornīšiem ēkas stūros un virs balkona, kurus, būvējot 3. stāvu, nojauca.Šobrīd ēkā Taurupes vidusskola.

Adrese: Ogres novads, Taurupes pagasts, Taurupe