20.06.19

Štakeldangas muiža (Stackeldanden)

                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                            (M. Buhmana foto)

Celta 19.gadsimta  otrajā pusē. Muiža iekļauta valsts nozīmes pieminekļu sarakstā. Muiža skatāma kopā ar parku.


Adrese: Aizputes novads, Lažas pagasts