26.06.19

Spirgus muiža (Spirgen)

                                                (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Spirgus muižas kompekss, kas līdz mūsdienām saglabājies tikai daļēji, atrodas starp Slampi un Praviņiem. Dzīvojamā ēka celta ap 19. gadsimta vidu. Muižas saimniecībā ietilpa zirgu staļļi, vēršu audzētava, spirta brūzis, ūdensdzirnavas. Stāsta, ka barona meitām bijusi uzbūvēta speciāla māja uz plosta, kas reiz nogrimusi. Pēc divdesmito gadu sākuma agrārās reformas muiža tika piešķirta Lācplēša Kaŗa ordeņa kavalierim Jānim Goldem (miris izsūtījumā 1954. gadā Abezā Vorkutas tuvumā ). Dzīvojamā māja nodedzināta 1944. gadā. Pašlaik dabā redzams tikai tās ieejas lievenis. Saglabājusies bijusī kalpu ēka - \"Vaguļi\", muižas vešūzis - vasarnīca \"Gaismas\".

Muiža pieder Ludinghauzeniem Volfiem. 1695.gadā tā nonāk Hānu rokās. Vēlāk muiža piederējusi Teodoram fon Betiheram (1830-1904), kura laikā tā tikusi modernizēta.

Teika stāsta, ka Spirgus baronam reiz nogrimusi pils. Tajā vietā, kur pils nogrimusi, esot uzcelts stabs ar uzrakstiem. Kad kāds spēšot izlasīt to, kas uz staba rakstīts, pils celšoties augšā. Barons šīs nogrimušās pils vietā cēlis jaunu muižu. Kad vaicāts, vai muiža gatava, viņš allaž teicis, ka nav, jo baidījies, ka celtne atkal netiek nogremdēta. Tā katru gadu barons uzcēlis klāt pa vienai ēkai, līdz bijis gatavs vesels ciems.

Slampenieki zina vēl daudz nostāstu par kādreiz slaveno Spirgus muižu. Ir arī dokumentāli pierādījumi, ka tāds akmens ar uzrakstu reāli eksistējis. Arī Imants Lancmanis, kurš ir pētījis Spirgus muižas vēsturi un apbūvi, piemin akmeni un raksta, ka šis ir viens no dīvainiem gadījumiem, kad teika nav gluži bez pamata.

Un tā biedrība «Savai Slampei» nolēma sarīkot ekspedīciju, lai atrastu šo vēstures liecību. “Apmēram 20 entuziasti sestdien, 25. oktobrī, samērā ātri Spirgus purva malā uzgāja akmeni, uz kura, pēc sūnu notīrīšanas, tiešām varēja saskatīt uzrakstu. Vācu valodā teksts skan: DENKMAL DES IM SEE VERSUNKENEN HAUSES. Tulkojot: PIEMINEKLIS EZERĀ NOGRIMUŠAJAI MĀJAI. Vienīgajā fotogrāfijā, kas bija mūsu rīcībā, var redzēt, ka piemineklis kādreiz bija kā akmens krāvuma piramīda. Šobrīd tas gulēja zemē, ieaudzis sūnās. Kopīgiem spēkiem mums izdevās akmeni atkal pacelt stāvus un nostiprināt. Aplūkojot 1925. gada Spirgus muižas plānu, var konstatēt, ka toreiz uz pieminekli veda ceļš ar tiltu pār kādreizējo Spirgus ezeru. Iespējams, ka šo ainavisko plānojumu var arī atjaunot. Tas ļautu šo vietu, kas apvīta tik daudz romantiskām teikām, saglabāt nākamajām paaudzēm.” Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja akmens atradēji un izcēlāji izvietotu arī kādu informatīvu stendu un norādi par šo objektu. Pretējā gadījumā ceļotāji nevar pat saprast, kur šo vēsturisko akmeni meklēt.

Pēc zemes reformas Spirgus muižas centrs un parks piešķirts Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, Valmieras kājnieku pulka virsseržantam Jānim Goldem (1891-1952).

Adrese: Tukuma novads, Slampes pagasts, Spirgus