20.06.19

Šēnheidas muiža (Šēnheides muiža, Schönheyden)


                                                   (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                           (Kungu mājas fasādes zīmējums no J.Zilgalvja grāmatas "Daugavas muižas")Viens no raksturīgākajiem ķieģeļu stila pieminekļiem Augšzemē ir Šēnheidas muižas kungu nams, kurš saglabājies līdz mūsu dienām. Muiža jau no 1749.gada bija Engelhartu dzimtas īpašumā. Šēnheidas muižas kungu māja celta 1870. gadā neogotikas stilā pēc Eižena fon Engelharta pasūtījuma. Pēc agrārās reformas muižas zemi sadalīja, līdz 1939. gada vācbaltiešu aizceļošanai Engelharti palika dzīvot muižas kungu mājā. Pēc Otrā pasaules kara bijušo muižas ēku izmantoja labības glabāšanai, bet vēlāk tajā apmetās padomju saimniecības "Silene" valde. Mūsdienās ēka mazliet apdzīvota.


Netālu no Šēnheidas muižas pils atrodas muižas kapsēta. Engelhartu dzimtas kapsētu atjaunojis un sakopis Sigvards fon Engelhards, kurš dzīvo Vācijā - http://manasvietas.blogspot.com/2016/10/baronu-engehartu-dzimtas-kapi-senheida.html

Adrese: Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Šengeida