10.06.19

Dižlāņu muiža (Groß-Lahnen)

                                     (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Dižlāņu muižas pils apbūves ansamblis veidots 19. gadsimta vidū. Pils ēka degusi 1905. gadā, atjaunota no 1908. līdz 1911. gadam. Virs galvenās ieejas barona Keizerlinga dzimtas ģerbonis. Pils parks 6 hektāru platībā veidots, izmantojot Lāņupes senlejas reljefu. Pilī vēlāk ierīkota Vecpils skola, kuru 2010.gadā slēdza, izvietojot tajā Durbes vidusskolas filiāli. Šobrīd (2017.) skolas fasāde tiek remontēta, bet par to, ka tur būtu skola, nekas neliecināja, jo darba dienas laikā bija pilnīgs klusums un tukšums.
  
Adrese: Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils skola