25.06.19

Biļļu muiža (Billes muiža, Biles muiža, Billenhof)                                             (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                 (Fotografēts 1995.gadā, foto no K.Pauļuka mazdēla Askolda Vilka ģimenes arhīva)
 

   (Fotografēts 1930-os gados kādos ģimenes svētkos, foto no K.Pauļuka mazdēla Askolda Vilka ģimenes arhīva)
 
                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                             (Fotografēts 2023.gadā, Askolda Vilka foto)
 Kroņa muiža. 1811.gadā tās rentnieks bija Heinrihs Freijs. 1925. gadā piešķirta Kārlim Pauļukam (1870-1945) – juristam, ministram, Saeimas deputātam. Tajos laikos izskauda muižu nosaukumus un tāpēc mājas nosauca “Pauļuki”. 21.gadsimtā māja pamesta, bēdīgā stāvoklī. Bet 2023.gadā no senās ēkas vairs nav ne miņas, tā nojaukta un vietā tiek būvēta kāda privātmāja.

 

Adrese: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, "Pauļuki"