17.06.19

Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof)


                                                     (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Muižas zemi 1586.gadā pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers par 3000 Rīgas markām ieķīlāja Hermanim Bekeram. Viņa mantinieks bija Vilhelms Bekers. Vēlāk muižas īpašnieki mainījās, taču tā saglabāja pirmo īpašnieku nosaukumu. Līdz mūsdienām nav saglabājusies. Saglabājies tikai neliels bruģēta ceļa posms pie Bolderājas šosejas un iespējams, ka pāris seni alejas koki. Visu teritoriju aizņem padomju okupācijas laikos izveidoti un tagad daļēji pamesti mazdārziņi.

Adrese: Rīga,  Voleri, pagrieziens uz Beķermuižu