15.06.19

Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)


                                          (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 
(Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto. Visa Āraišu senatne vienā bildē -  viduslaiku pils, ezerpils, baznīca un mācītājmuiža)

Tā celta Livonijas ordeņa laikā un bijusi apdzīvota no 14.līdz 17.gadsimtam Gaujas koridora aizsardzībai pret lietuviešu karaspēka iebrukumiem. Līdz 1561.gadam tā pastāvēja kā ordeņa mestra rezidences Cēsu pils militāra un saimnieciska rakstura palīgpils un ordeņa pilsnovada pārvaldes centrs.
Pārdaugavas hercogistes laikā Āraišu pils bija Polijas karalim piederošās amata muižas folvarka centrs, kas pārraudzīja sešus apkārtējos zemnieku pagastus.
Lielākos postījumus pils cieta Livonijas kara laikā 1577.gada augusta beigās, kad to ieņēma un izpostīja Krievijas cara Ivana IV karaspēks. 17.gadsimta sākumā pils tika pilnīgi pamesta un pamazām nonāca drupu stāvoklī.

Adrese: Amatas novads, Drabešu pagasts, Āraiši