15.06.19

Āraišu ezerpils                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Āraišu ezerpils bija pastāvīgi apdzīvota apmetne, kas aizsardzības nolūkā celta uz mazas, pārplūstošas saliņas. Ezerpili 9. un 10. gadsimtā cēla un apdzīvoja šajā teritorijā ienākušie senie latgaļi.

Pateicoties lieliskajai pieminekļa saglabāšanās pakāpei un plašiem izrakumiem, ir izveidota oriģinālās ezerpils rekonstrukcija. Daļā no rekonstruētajām ēkām iekārtotas 9. gadsimta rotkaļa darbnīca, bitenieka darbarīku un dzīvojamās iekštelpas ekspozīcijas.
Āraišu ezerpils esot vienīgā 9.–10. gadsimta nocietinātas dzīvesvietas rekonstrukcija Eiropā.

Adrese: Amatas novads, Drabešu pagasts, Āraiši