07.06.19

Aderkašu muiža (Fistehl, Fistehlen)


                                                (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā kādu laiku piederējusi senai vācbaltu dzimtai – Aderkašu dzimtai, kurai piederēja arī Ķirbižu (Kürbis) muiža un Vecmuiža (Sussikas). Aderkašu muižai 1687. gadā piederēja 30 zemnieku saimniecības. Te bija arī ķieģeļceplis.

Adrese: Ogres novads, Taurupes pagasts, Aderkaši