06.05.19

Vecplatones muiža (Alt Platon)


                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1926.gada “Brīvā tēvija” raksta: “Šoruden Platones pagastā atvēra 1. Pakāpes pamatskolu. Skolas telpas ierīkotas izremontētajā Platones muižas ēkā. Par skolas pārzini ievēlēts Zaķis, kurš skolā pagaidām darbosies viens pats. Jaunās skolas iesvētīšana notiks svētdien, 17. oktobrī, pulksten 3 pēc pusdienas.”
1940.gada jūnija “Zemgales balss” ziņo, ka “Vecplatones pamatskolā šovasar notiks plaši remontu un pārbūves darbi. Pārbūvēs to ēkas daļu, kurā agrāk bija novietoti nespējnieki. Šajā daļā ierīkos skolas aktu zāli un telpas skolas pārzinim.”
1991.gada “Jelgavas ziņotājā” rakstīts: “Pēc arhīva materiāliem zināms, ka 1925.—1926. gadā Vecplatones muižas dzīvojamā ēka pārbūvēta, piemērojot to skolas vajadzībām. Darbību Vecplatones 1. pakāpes pamatskola uzsākusi 1926. gada 1. oktobrī. Ēka iesvētīta 17. oktobrī. No 1926. līdz 1935. gadam skolas pārzinis bijis Jānis Zaķis. Šajā laikā pie skolas iedēstītas ābeles, kuras vēl tagad dod ražu. No 1935. līdz 1940. gadam skolu vadīja Valdemārs Poruks - stingrs, prasīgs matemātiķis. Sekoja juceklīgie karа gadi. Ar 1947. mācību gadu Vecplatonē mācību un audzināšanas darbu vadīja Arturs Hercs. Viņa vadībā skola kļuva septiņgadīga, tad astoņgadīga. Skolēnu skaits auga, radās vajadzība pēc telpām. 1962. gada vasarā vecajai skolai uzcēla otro stāvu. Palīdzēja gan sabiedrība, gan skolēni. Skolā ritēja ļoti spraigs, mērķtiecīgs mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. Arī skolas šefi LLA mācību un pētījumu saimniecība “Jelgava” ar Andreju Garanču priekšgalā saprata, ka skolai nepieciešamas plašākas telpas. 1983. gada 16. decembrī Platonē bija lieli svētki. Jaunās skolas pamatos iemūrēja pamatakmeni, katrs skolotājs un skolēns pirmo ķieģeli. Skolas būves veicināšanā aktīvi iekļāvās arī saimniecības jaunais direktors Vitālijs Apetjonoks. Sevišķi saulains bija 1987. ga da 1. septembris, kad durvis vēra jaunā Platones skola. No sirds priecājos līdzi Arturam Hercam, kura 40 darba gadi vainagojušies ar uzvaru. To atcerēsies daudzas paaudzes. Jaunās skolas atslēgu ilggadējais direktors nodeva Agrim Eliņam, jaunās skolas direktoram. Jau ceturto gadu skolā mācās ap 170 Platones un Lielplatones bērnu. Ezera krastā lepni stāv jaunā skolas ēka, kuru savā azotē saudzīgi pietvērusi Vecplatones «vecmāmiņa» vecā skola.”
No raksta tā arī nevar saprast, ko nozīmē vecā skola – vai tā, kas atjaunota muižas ēkā jeb kāda cita. Katrā ziņā šobrīd neizskatās, ka kāds no skolas korpusiem būtu vecs. Tā visa izskatās pēc jaunbūves. Kur tādā gadījumā palikusi tā vecā muižas ēka, kura sākotnēji tika atjaunota, kurai tika piebūvēts otrais stāvs? Blakus skolai atrodas pāris senatnīgas ēkas, iespējams tās ir saglabājušās no muižas laikiem. 

Adrese: Jelgavas novads, Platones pagasts, Platone, teritorija ap skolu