07.05.19

Auču muiža (Auzenburgas muiža, Aucu muiža, Auzenburg, Autzhof) Glūdas pagastā


                                            (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                             (Kāds senāks foto)
 


Par muižu informācija tik pat kā nav atrodama, bet mūsdienās vēl slejas pāris staltas ēkas šajā vietā. 19.gadsimta avīžu rakstos tā parādās minēta kopā ar Līvbērzes muižu un Līvenu vārdu. Apkārtnē veidojusies skola zemnieku bērniem – gan zēniem un meitenēm, gan luterāņiem un katoļiem. Mācību maksu nav bijis jāmaksā, to visu un skolotāju algu apmaksājis muižas saimnieks un Marijas Elizabetes fon Līvenas 1798.gada novēlējums 2000 dālderu apmērā. Skolas uzturēšanai no saimniekiem gadā iekasētas 50 kapeikas, bet no kalpiem – 30.
Ar muižu saistīts arī kāds kuriozs atgadījums 1912.gada vasarā, par ko raksta laikraksts “Tēvija”: “7.jūnijā Līvbērzes pagasta Auzenburgu mājās ieskrējis zirgs bez aizjūga, vienīgi ar auklas pavadu. Zirgs ir vidēja auguma, balts, apmēram 12 gadus vecs, retām krēpēm uz kreiso pusi, apkalts. Īpašnieks var pieteikties vai nu pie Jelgavas-Bauskas apr. pr. 4.iecirkņa jaunākā palīga, vai arī Jelgavā, slepenpolicijas kancelejā.”
  
Adrese: Jelgavas novads, Glūdas pagasts