11.05.19

Sesavas skola un Vienības nams

(Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto, pirmie divi attēli - tagadējā ēka, trešajā - vecā skola pavisam citā vietā)

Lai gan Sesavā skola pastāvējusi jau krietni agrāk, tā atradusies nenoteiktās vietās, kādās lielākās istabās, rijās. Bet 1866. gada likumi uzdeva pagastu valdēm rūpēties par skolu uzturēšanu, tad arī, apvienojoties Jostenes, Galamuižas un Sesavas pagastiem, 1885. gadā uzcelts jaunais skolas nams, kurš saglabājies līdz mūsdienām ar nosaukumu “Zemgalieši”.
Pirmajā gadā skolā strādāja viens skolotājs Jānis Šitka, kurš mācīja 120 skolēnus.
1888. gadā par skolas pārzini kļuva Jēkabs Grauzis, kurš aktīvi piedalījās vietējās sabiedriskās dzīves veidošanā un skolu vadīja 27 gadus.
Mazāk apzināta skolas vēsture 1. pasaules kara un mainīgajā pēckara laikā līdz Latvijas neatkarības iegūšanai.
1935./1936. mācību gadā skolā strādāja 5 skolotāji, mācījās 178 bērni. Darbojās mazpulks, Sarkanā Krusta pulciņš, Gaidas, skolēnu krājkase un kooperatīvs. Šajā laikā ilggadīgs skolas pārzinis bija Alfrēds Cinis (1934.-1944.).
Pieaugot turībai, pašvaldība domāja par jaunas skolas celtniecību, taču laikmetu grieži šīs ieceres koriģēja pēc sava prāta. 1937. gadā Lielsesavas krājaizdevu sabiedrība kopā ar apdrošināšanas biedrību un aizsargu nodaļu uzcēla Vienības namu. 1943. gadā skolu pārcēla uz šīm telpām. 1966. gadā tika nodota piebūve, kurā skola atrodas arī pašreiz.
Savukārt bijušajā skolas ēkā 1963.gadā izvietoja ciema padomi. Otrā ēkas galā tika veikta pārbūve un iekārtota slimnīca. No 1970.gada līdz 2001.gadam tajā bija ambulance. Pašlaik tā ir dzīvojamā māja. 

Adrese:  Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Sesavas skola un tautas nams; vecā skola - māja
"Zemgalieši"