06.05.19

Sakas viduslaiku pils vieta un Lejasmuiža (Schlossholm, Saccze, Sacken, Sackenhausen)


                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sakas viduslaiku pils bija Kurzemes bīskapa vasaļa pils. Tā atradās Tebras labajā krastā, ~100m no Tebras satekas ar Durbi, Sakas augštecē. Tebras un Durbes satekas pretējā krastā pretī pilij atrodas kuršu pilskalns. Bet ~200m uz dienvidiem atrodas Sakas luterāņu baznīca.
Sakas pilij nav zināms ne tās pastāvēšanas laika plāns, ne arī vēlāki pilsdrupu uzmērījumi. Pils celtņu un sienu virszemes daļa nav saglabājusies.
Pils celta uz 150x90m lielas ziemeļu-dienvidu virzienā orientētas pussalas Tebras vecupes ielokā. Pussalas dienvidu galā atrodas ~3m augsts zemes pacēlums. Uz tā redzamas Sakas pilsdrupu mūrējuma paliekas. Iespējamo pils vietu iezīmē atsevišķi akmeņi, kas paceļas virs pļavas velēnas. Pēc reljefa var nojaust, ka pils plānā ir bijusi kvadrātiska ~28x28m liela. Iespējams, ka rietumu pusē atradies ~8m plats dzīvojamais korpuss. Pils celta no lieliem, neapstrādātiem laukakmeņiem. Atsevišķas ķieģeļu šķembas kurmju rakumos norāda uz to, ka logu un durvju ailas bijušas veidotas no ķieģeļiem.
Gar pils rietumu pusi iet vecais Aizputes-Ventspils ceļš, bet iepretīm pilij atradies tilts pār Tebru No šī ceļa nozarojas taka, kas ved uz pils vietu. Ja tā iet pa kādreizējo ceļu uz pili, tad tādā gadījumā ieejas vārtiem pilī vajadzētu atrasties tās dienvidu sienā.
Vēlāk šajā apvidū atradusies Sakas Lejasmuiža, kas celta 18.gadsimtā. Saglabājušās dažas ēkas un bruģis uz ceļa. Mūsdienās vienā no ēkām bijis pasts. Tagad gan teritorija aizaugusi un pamesta.

Adrese:  Pāvilostas novads, Sakas pagasts