14.05.19

Pokuminas muiža

                                        (1959.gads, foto no Ilgoņa Šteinberga kolekcijas)                                               (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Raksts no “Ludzas zeme” 2013.gada numura:

"Domes priekšsēdētāja Alīna Gendele vēlējās, lai deputāti uz vietas novērtētu Pokuminas muižas ēkas un parka stāvokli, kā arī padomātu, ko lai iesāk ar šiem objektiem. Kā ne kā, jau sen tiek runāts, ka ēka, it īpaši tās jumts, noveco un ir jāpieņem lēmums, vai ieguldīt līdzekļus ēkas remontā.

Pagasta pārvaldes vadītājas Ilgas Mikijanskas viedokli esam publicējuši avīzes slejās — viņa nezina, kā atdzīvināt seno muižu, tāpēc arī neredz jēgu naudas līdzekļu ieguldīšanai. Arī A. Gendele jautāja depu­tātiem, ko lai dara ar šo ēku. Vai ir jēga ieguldīt objektā finansē­jumu, lai reizi gadā te sarīkotu Pokuminas parka svētkus? Priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs uzskata tāpat: viena pasākuma dēļ ieguldīt līdzekļus brūkošajā ēkā būtu nesaim­nieciski. Turklāt — diez vai izremontētā muiža piesaistīs Pokuminai ļaužu masas. Pārējie deputāti, izņemot novadnieku Voldemāru Diba­ņinu, nerāvās iesaistīties disku­sijā. V. Dibaņins gan ir paudis vēlmi par visām varēm saglabāt šo vēsturisko vietu. Viņš pie­dāvāja rīkot vairāk pasākumu kā pašā ēkā, tā ārpusē, parādīja arī laukumu, kur varētu notikt dejas. Savulaik, kad Voldemārs Dibaņins strādāja Cirmas pagastā, viņš neļāva privatizēt muižu — ēku un dažus hektārus zemes, kaut arī daži pretendenti bija. Pēc V. Dibaņina domām, tas bija pareizs lēmums.

Deputātu ierašanos Pokuminā gaidīja astoņi vietējie ie­dzīvotāji. Viņi pastāstīja, kā agrāk te notika svētki un ka uz tiem pulcējās daudz cilvēku. Tagad viss ir kā pamiris. Jaunieši aizbrauc. Protams, viņi vēlas, lai muižas ēka atkal atdzimtu un te notiktu rosība, pulcētos jaunieši. Apgājuši apkārt ēkai un pastaigājuši pa Pokuminas parku, deputāti posās uz sēdi Tutānos. Pirms tam Alīna Gendele teica: — Jūs redzējāt situāciju. Tagad domājiet. Drīz apspriedīsim budžetu nā­kamajam gadam, taču būsim godīgi un nesolīsim cilvēkiem, kamēr neko neesam izlēmuši. Mēs paši labi apzi­nāmies, ka būsim izvēles priekšā: piešķirt līdzekļus kādas skolas remontam vai, piemēram, akas ierīkošanai divstāvu mājai tai pašā Pokuminā, vai tamlī­dzīgi... Vajadzību būs daudz. Tāpēc pagaidām Pokuminas muižas sakarā neko nesolīsim."

Kamēr pie varas esošie domā un lemj, tikmēr skaistā muižas ēka brūk, aizaug, satrun ...

Adrese: Ludzas novads, Cirmas pagasts, Pokumina