29.05.19

Belles muiža (Belas muiža, Vitmakera muiža, Bellenhof)

                                        
                                                    (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Fotogrāfijās aptuvenā bijušās muižas teritorija.

Uz  D no “Vidzemniekiem” atradusies Belles muiža, kuru 1816. gadā zīmējis Broce. 17.gadsimtā tā piederējusi Rīgas naudas kaltuves meistaram M.Vulfam, bet 1631.gadā kļuva par Reinholda Vitmahera īpašumu. Vēlāk Vitmahera dēli ieguva dižciltību un turpmāk saucās par Palmštrauhiem. 1725.gadā muiža pārdota Rīgas namniekam Johanam Stanislauskam, bet vēlāk tā kļūst par kapteiņa Lorenca Ulmera īpašumu. Savukārt 1908.gadā Belle piederēja Rīgas tirgotājam Gusevam. Muižā par pārvaldnieku 19.gadsimta sā­kumā bijis pub­licista un valodnieka Kaspara Biezbārža tēvs. No vairākstāvu ēkas, kur darbojusies 1812. gadā celtā V. Grēna cukurfabrika, redzami tikai pamati. Muižu postījuši gan kari, gan plūdi. Ja pēc 2. pasaules kara bijušas vēl vairākas celtnes, tagad saglabājusies tikai kalpu mā­ja. Savulaik te atradusies specializēta mācību iestāde, kur ebreji pirms izceļošanas praktizējušies lauksaimniecībā. Blakus “Vidzemniekiem” bijis plostnieku krogs, no kura vēl redzamas vīna pag­raba paliekas. (no katlakalns.lv un J.Zilgalvja grāmatas “Daugavas muižas”)

Adrese: Ķekavas pagasts, Valdlauči