29.05.19

Lielbērsteles muiža (Bērsteles muiža, Groß Bersteln)                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                             (Muižas pils senāk)

Vairākus gadsimtus muižā saimniekoja  Grothusu dzimta.  1822.gadā muiža tika pārdota Bēru dzimtai, kuras saimniekošanas laikā tika uzcelta kungu māja. Pēc tam muiža tika pārdota Lambsdorfu dzimtai. Bet pēdējie īpašnieki pirms muižas atsavināšanas bija Hānu dzimta.

Kungu māja bija divstāvu celtne. 1995.gadā esot nojauktas vairākas muižas ēkas – klēts, kūtis. Tagad apkārtnē redzamās vecākās ēkas esot celtas pēc muižas laikiem. Saglabājies parks.

No 1739. līdz 1742. gadam Lielbērstelē pie barona Grothusa par mājskolotāju strādāja Gothards Frīdrihs Stenders.

Adrese: Bauskas novads, Viesturu pagasts, Bērstele, parks