29.05.19

Lielbērsteles muiža (Groß Bersteln)                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                             (Muižas pils senāk)

No 1739. līdz 1742. gadam Lielbērstelē pie barona Grothusa par mājskolotāju strādāja Gothards Frīdrihs Stenders. Ir saglabājies parks. 1995.gadā esot nojauktas vairākas muižas ēkas – klēts, kūtis. Tagad apkārtnē redzamās vecākās ēkas esot celtas pēc muižas laikiem. Tā vismaz apgalvo vietējie.

Adrese: Bauskas novads, Viesturu pagasts, Bērstele, parks