24.04.19

Pasienes muiža (Pasīnes muiža, Posīnes muiža, Posienes muiža, Posiń)                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                         (Foto no interneta)

Muižas apbūve sākusi veidoties 17. gadsimtā, kad te saimniekoja Demkinu dzimta. Polijas karalis Augusts III, kuram 18.gadsimtā piederēja Ludzas novads, muižu dāvinājis lielkancleram J. fon der Borham.
Kungu māja celta 1850. gadā. Klasicisma stilam tuvās, skaidrās būvformās veidoto celtni cēlis muižas toreizējais īpašnieks Benislavskis savai meitai Sofijai.
Pēdējie muižas īpašnie­ki bijuši Oboļensku dzimtas locekļi. No 1925. gada muiža pieder valstij. Tajā pašā gadā kungu mājā atvērta latviešu sešgadīgā skola. Pēc Otrā pasaules kara, līdz 1977. gadam ēkā bija izvietojusies Pasienes astoņgadīgā skola.
Kaut kur internetā atradu vēl šajā gadsimtā rakstītā aprakstā, ka mūsdienās pils ir privātīpašums, taču tajā vēl atrodas pagasta tautas nams, bibliotēka un poļu biedrības istaba. Fotogrāfijās gan redzams, ka te jau labi sen nekas nav – ne tautas nams, ne poļu istaba. 

Adrese: Zilupes novads, Pasienes pagasts, Pasiene