20.04.19

Lauku Jaunā muiža (Jaunā Laukmuiža, Neuhof) Jaunpils pagastā


                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Netālu no Laukmuižas atrodas Lauku Jaunā muiža, kuru rentējis latvietis Rudzis, bet ap 1900.gadu un vēlāk - latvietis Fricis Irbe ar kundzi Jūli (Jūliju) Irbi. Viņiem bija meita Anete Kalniņa un vairāki dēli. Visi bērni dzīvoja citur. Anetei bija 12 bērni un daži no tiem dzīvoja pie vecvecākiem muižā. Muižas vagars bija Jānis Gulbis, staļlmeistars Ansis Kaimiņš. Muižas dzīvē vācu valoda nav lietota. (no Elzas Rozes atmiņu grāmatas “Bērnības atmiņas”, 2017)
Var teikt, ka tagad no muižas saglabājies nav nekas, visapkārt sabūvētas lauku ainavai neraksturīgās daudzdzīvokļu mājas.

Adrese:  Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, Saule