04.11.18

Vecstēguļu (Vecstēgules) kapi
                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Netālu no Vecstēgules muižas atrodas Vecstēgules kapi. Pie tiem vairs nepieved neviens braucams ceļš, aiziet var ar kājām. Labi, ka tuvējās mājas saimnieki ir savu lauku tā nopļāvuši, ka uz kapiem var aiziet, nebrienot pa garu zāli. Kapi ir mazi – neliels koku pudurītis, rapšu lauku ieskauts. Šobrīd tur var saskaitīt 5 apbedījumus, viens no tiem nav salasāms. Izskatās, ka tur kāds kaut ko iesācis arī būvēt – ir tāda augsta akmeņu apmale, bet saprast nevar, kas tas bijis domāts par veidojumu. Kapi nekopti, aizauguši, nav pat takas, pa kuru civilizēti tajos ieiet.

“Valdības vēstnesis” 1924.gada 26.maijā raksta, ka “Jelgavas apgabaltiesa, uz 1921. g. 1. februāra likumu par laulību 50. un civ. proc. lik. 356. un 718. p, 1. punkta pantu pamata, ar šo dara zināmu Markum Alberta d. Pattett, ka tiesa š. g. 28. Janvārī aiz muguras nosprieda viņa laulību ar Elīzi Konstanci Olgu Pettett, dzim. Diringshoff, šķirt. Jelgavā, 6. maijā 1924. g.” Elīze Diringhoff apbedīta Vecstēgules kapos 1947.gadā.

Adrese: Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, Vecstēguļu kapi