22.10.18

Mazsesavas muiža (Klein Sessau)                                            (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                (2023.gada foto)
 


1848.gada 11.oktobrī piedzimst Pētera Alunāna dēls Ādolfs Alunāns. Tajā laikā Pēteris rentē Mazsesavas muižu, kur mazajam Ādolfam risinās pirmās bērnības tekas. Jau bērnībā Alunāns ar teātri aizrāvies un ar citiem pusaudžiem Mazsesavas muižas šķūnī rīkoja «Vilhelma Telia» izrādi.

Par šīm izrādēm Ādolfa māsa Luize Skujeniece savās atmiņās jo sīki apraksta trupas sastāvu un izrāžu gaitu: „Kādā gaišā vasaras dienā „Vilhelma Tella" izrāde norisinājās visas apkārtnes saaicinātas publikas priekšā lielajā lauku šķūnī. Skatuves dekorācijai Zaļinskis bija bērzus un lazdu krūmus cirtis un meitas Ance, Dace un Čiepa bija no palagiem sašuvušas priekškaru. Aleksandrs Vēvers, šķiet, bija Gesslers, jo viņš uz skatuvi uzjāja zirgam mugurā. Bet zirgam visa šī ķēmošanās un ākstīšanās bija garlaicīga; tas mierīgiem soļiem, apgājis rampu, iegāja publikai nolemtā šķūņa daļā un pa vārtiem ārā. Bet Zaļinskis no skatuves skrēja viņam pakaļ un, laimīgi saķēris, to pa citiem vārtiem atkal uzveda uz skatuvi." Arī pats Alunāns par šo laiku saka: „Kad nu vasaras ferijās pārnācu mājās, tad sapulcēju kādus draugus ap sevi, ar kuru palīdzību pārvērtām šķūni par teātra ēku, cik labi nu tas bija iespējams, un pēc tam sagatavojām izrādes, uz kuru apmeklēšanu tika ielūgti. Tā kā neņēmām ieiešanas maksu — mums pietika ar godu -  ieradās diezgan publikas uz mūsu mākslas pasniegumiem." (Teātra vēstnesis, 01.11.1933)

1932.gadā ēkai uzceļ otro stāvu un uz šejieni pārceļas Aizsargu klubs, bet pirmajā stāvā ierīko veikalu. 1958.gadā ēka ir saīsināta, bet veicot remontu 2004.gadā, tiek atrasta pazemes eja, kura pēc tam aizmūrēta. (no S.Rusmaņa “Zeme starp Rundāli un Tērveti”)
 

Adrese:  Jelgavas novads, Sesavas pagasts, "Līčupes"