29.10.18

Kalētu muiža (Kalleten)

                                               (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Kalētos no 16. gadsimta  vidus valdīja barons Nolde, kas bijis viens no aktīvākajiem baroniem šajā pusē. Brūzis, rija, muižkunga ērberģis, klēts un pils ir tie objekti, kas pilnībā vai daļēji saglabājušies līdz mūsu dienām. Kalētu muižas pils būvēta 1876. gadā. 1920-os un 30-os gados muiža bijusi izvietota Liepājas nespējnieku patversme. Mūsdienās pilī darbojas Kalētu pamatskola, bet ēkas kreisajā spārnā radoši strādā Mūzikas un mākslas skola.

Adrese: Priekules novads, Kalētu pagasts, Kalētu pamatskola