30.09.18

Džūkstes luterāņu baznīca

Džūkstes baznīca senatnē (foto no interneta)
Džūkstes baznīca pirms 2015.gada (foto no interneta)                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                          Iecerētā Džūkstes baznīca (foto no interneta)

“Pirmo baznīcu Džūkstē uzcēla jau 1567. gadā Gothards Ketlers. Tā bija no koka un, domājams, stāvējusi turpat, kur vēlāk uzcelta arī mācītājmuiža. 1689. gadā uzcēla tagadējo mūra baznīcu. Jau pašā sākumā Džūkstes baznīcai ievērojami mācītāji. Viens no pirmajiem bija Matīss Rīvijs — laikam brālis Jānim Rīvijam, kas sastādīja „Enhiridionu" . No vēlākiem mācītājiem ievērojams Hespe, kas bija garīgu dziesmu sacerētājs. Viņš dāvinājis, baznīcai kanceli, rotātu kokgriezumiem.
Džūkste jau no seniem laikiem bijusi ievērojama vieta un viens no pirmajiem kultūras centriem laukos. To liecina arī tas apstāklis, ka jau priekš dzimtbūšanas atcelšanas tās draudzē bijušas daudzas brīvu ļaužu ģimenes — gan saimnieki, gan kalpi. Un pretēji citām baznīcām, Džūkstes baznīcā glabāti arī daudzi latvji, piemēram, Veidnieku un Lēpju māju ģimenes locekļi. Tas liecina, ka daudzi no Džūkstes draudzes ļaudīm kļuvuši turīgi cilvēki un sasnieguši augstāku sociālu stāvokli. “ (no “Jaunākās ziņas”, 26.08.1939)
“Džūkstes draudze vakar atzīmēja sava dievnama 250 gadu pastāvēšanas dienu. Jau priekšpusdienā uz glīti uzposto un atjaunoto dievnamu plūda plašās apkārtnes Jaudis, lai piedalītos retajās baznīcas svinībās. Dievkalpojumā piedalījās prof. L. Bērziņš, Dobeles iec. prāvests V. Straumanis, māc. R. Slokenbergs, K. Indriksons, J. Luksis un A. Krīgers, kas agrākos gados kalpojuši šai Kurzemes draudzē. Pēc dievkalpojuma un atjaunotās baznīcas iesvētes svētku dalībnieki kopējā gājienā devās pie kritušo varoņu pieminekļa, noliekot ziedus. Vakarā notika Teodora Reitera kora koncerts, kas tautas namā pulcināja vairākus simtus klausītāju.” (Rīts, 28.08.1939)
Džūkstes baznīca bijusi būvēta no laukakmeņiem. Ēkai bijis sarkans kārniņu jumts. Arī tornis celts no laukakmeņiem un kaļķa, ar sarkanu kārniņu jumtu.
Baznīca bijusi vairākkārt pārbūvēta. 1899.gadā tā ieguvusi jaunu, augstu un slaidu torņa noslēgumu, kas pilnībā izmainījis celtnes sākotnējo ārējo veidolu. Vēl 1932.gadā baznīca izremontēta, taču 1944.gadā Ziemsvētku kauju laikā tā tika uzspridzināta un pilnībā nopostīta. No baznīcas saglabājušās tikai drupas. Draudze ir pasūtījusi jaunas baznīcas projektu un vāc līdzekļus tās celtniecībai. Baznīca netiks atjaunota tāda, kāda tā bijusi, bet tiks uzcelta neliela ēka, kuru ieskaus vecie baznīcas mūri, kuri vēl saglabājušies. Celtniecība ir jau sākusies.

Adrese: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Džūkste, Anša Lerha Puškaiša bulvāris