03.07.18

Brāļu kapi Mellupu kapsētā "Lelmelup I"

                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vienu Mellupu kapsētas stūri aizņem vācu karavīru Pirmā pasaules kara kapi. Bet daži apbedījumi atrodas arī pie ieejas vārtiem Mellupu kapos. Kopumā te apbedīti 62 karavīri, kas krituši 1915.-1918.gadā. Nav kopīga centrālā pieminekļa, ir tikai akmens krustiņi. Krusti ir gan labā, gan sliktā stāvoklī - sašķiebušies, salūzuši.
  
Adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Mellupi, Mellupu kapsēta