22.03.18

Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā

                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tā bijusi kroņa muiža. Atrodas Ventas labajā krastā pie Kuldīgas pilsētas robežas. Ziemeļu kara laikā to savā īpašumā bija ieguvuši Korfi. (Das baltische Herrenhaus, 1928, Riga)

Par šo apkārtni raksta “Latviešu avīzes” 1825.gadā: (saglabāšu “smeķīgo” tā laika stilu) Tā liela rakšana pie mūsu Ventes pataisa mūsu pilsatu jo pilnu ar cilvēkiem, ne kā patiesi irr. Daži svešnieki atbrauc izskatīties un izbrīnoties par to lielu darbu. Divi lēģeri mūsu klātumā, viens pie Kalna muižas (Amt Goldingen), otrs pie plosta kroga un trīs garras laipas pār Venti irr taisītas, tā ka taggad kājām itin labbi pār Venti pāriet. Kad vakkaros iekš lēģeriem muzike spēlē, tad daudz kungi un gaspažas tur sanāk to jauku muziki dzirdēt. Kas īsti būs un kā tā lielā lieta taps izdarīta, to ne viens nezinn, kā vien tie augsti virsnieki, kas vissu darbu pārvalda un iekš grāmatām vissu izrēķinājuši un izmērojuši, mēs tikkai dzirdam, ka lielas slūžes uz trim vietām taps taisītas un ka mūsu lielā rumbe palikšot ittin sausa.
Iespējams, ka šajā rakstā tikusi aprakstīta Ventas rumbas apvedkanāla rakšana, kas ap to laiku nesekmīgi notikusi.

Adrese: Kuldīga, Krasta ielas galā, Pilenieki