22.03.18

Ērgļu katoļu baznīca

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1998.gada 19.jūlijā Ērgļos arhibīskaps metropolīts Jānis Pujats iesvētīja Svētā Krusta katoļu baznīcu. Šim dievnamam ir interesanta vēsture - 50. gadu vidū Ērgļos uzcēla tiesas namu, bet 60. gados to pārveidoja par ambulanci, un līdz pat nesenajiem juku laikiem šajā celtnē darbojās poliklīnika. Tad pāris gadus šis nams stāvēja tukšs, pamests nolemtībai. 1997.gadā arhibīskaps Ērgļos iesvētīja kapellu, kas kalpoja kā mirušo izvadīšanas zāle un arī katoļu dievkalpojumu vieta, un pagasta vecākais Guntars Veicis piedāvāja arhibīskapam apskatīt veco tiesas namu, ko varētu pārbūvēt par baznīcu. Apspriežoties ar draudzi un celtniecības speciālistiem, tika nolemts īstenot šo ideju. Decembrī draudze privatizēja šo objektu, bet janvārī darbu sāka celtnieki. Lai tiesas namu izbūvētu par īstu baznīcu, bija jāveic kapitālā pārbūve - tika nojauktas visas starpsienas un izveidota viena zāle. Tika nomainīts jumts un par nepilniem diviem metriem augstāk pacelti griesti. No galvenās ieejas puses saglabātas sešas masīvas kolonnas un frontons, kas piešķir sakrālas celtnes izskatu. Ērgļos šī ir vienīgā baznīca, un kopumā tā jau ir astotā katoļu baznīca Vidzemē, kas iesvētīta pēdējo gadu laikā. (Laiks, 05.09.1998)
Katoļu draudze dibināta 1938. gadā, bet 1940. gadā tā beidza pastāvēt, bet prāvests Alberts Cimanovskis to atjaunoja pēc 48 gadiem.
  

Adrese: Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, Ērgļi, Parka iela 10