15.01.18

Cīzaru kapi

                                   (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Kapi atrodas pašā Lielupes krastā netālu no Teteles. Pamesti, aizauguši, izrakņāti, izdemolēti. Vairs nav atrodama neviena kapu plāksne ar uzrakstu (tomēr vienu aplauzītu metāla krustu atradu ar Almas Feldmanes vārdu, kura mirusi 1911.gadā), ir tikai pieminekļu un krustu pamatnes, akmens stabiņi, pa kadam metāla nožogojumam. Pirms manis kāds bija uzgājis (par to izlasīju internetā) vienu plāksni ar uzrakstu: “še dus Dieva mierā Madza Rauster 1803.-1890.” Es tādu neatradu. Iespējams, ka zem biezās lapu un zaru kārtas atrodama vēl kāda informācija par apbedītajām personām. Šķiet, ka bezsniega ziema ir labākais laiks, kad tur var ieiet un vēl kaut ko saskatīt, vasarā tur būtu neizbrienami džungļi. Kapi atzīmēti arī kartēs, bet realitātē piebraucamajiem ceļiem priekšā barjeras ar uzrakstiem, ka tālāk ir privātīpašums. Tātad kāds tos ir privatizējis un vēlas liegt tiem pieeju, bet sakārtot teritoriju nevēlas. Citur parādās informācija, ka kapi tomēr ir pašvaldības īpašums. Lai vai kā, īpašumu būtu jāsakopj un jāizveido kaut vai nelielu parku ar celiņiem, kaut vai aiz cieņas pret aizgājējiem.
1914.gada presi pārpludināja ziņa, ka: „pie Vec-Svirlaukas vietējiem Cīzariem atrodas kapi, jaukā vietā uz paša Lielupes krasta. Šī pavasara lielie plūdi izskalojuši tik stipri krastmali, ka vairākas kapu kopiņas iegruva upē un daži līķi aizpeldēja. Draudēja iebrukt upē arī nelaiķa Rēdu saimnieka kaps, kāpēc ar iestāžu atvēli kapu atraka un nelaiķa pīšļus aizveda uz Vanču kapiem. Vēl tagad kapsētas krastmale lēni brūk upē.”  Neskatoties uz to, vēl 1939.gada periodikā atrodami paziņojumi par kapu svētkiem Cīzaru kapos.
  

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts