02.12.17

Karvas muiža (Korwenhof)

                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Karvas muižas magazīna, muižas pārvaldnieka māja un muižas stallis celti 19.gadsimtā. Dažādos laika periodos muiža piederējusi Rautenfeldu, Cēges, Krūšernu, Vāgneru, Brantu dzimtām. 1740.gadā muiža kļuva par Nothelferu īpašuu, kuru pārvaldīja gandrīz 100 gadus. Pēc tam muižu nopirka Aleksandrs fon Volfs, bet viņa meita Anna fon Tranzē-Rozeneka bija pēdējā muižas īpašniece.
Kungu māja bija vienkārša vienstāva koka garenbūve ar verandu. Ēka gājusi bojā 20.gadsimta beigās.
1926.gada laikraksts “Domas”raksta sekojošo: “Karvas muiža Valkas apr., piederēja pils. Annai Transehe, neatsavināmā daļa bija ierādīta otrā viņai piederošā muižā. Viņas lūgumu atzīt Karvas muižas aizpārdošanu pils. Heidemanim, tieslietu ministrs noraidīja. Pāris mēnešus pēc noraidījuma, Transehe kdze saņēma no tā paša ministra atļauju uz Karvas muižas dzirnavu vienpārdošanu par 400.000 rubļiem, par summu, kura bija lielāka par to, par kuru bija aizpārdevusi muižu kopā ar dzirnavām. Dzirnavas steidzīgi tika atzītas par neatsavināmām un vēl steidzigāk nokoroborētas uz pircēja vārdu. Vēl kādu laiciņu pagaidījusi, Transehe kundze no jauna lūdza tieslietu ministri, lai atzīstot visas muižas aizpārdošanu Heidemanim. Un tieslietu ministrs Juraševskis to atzina, izdodams apliecibu ar parakstiem, zīmogu un Nr. Atzina, neskatoties uz to, ka reiz jau lūgums bija ticis noraidits un ka no Heidemaņa aizpirktās muižas daļas (dzirnavas) pārdošana jau bija realizēta. Bet zemkopības ministrs, ne vārda nebildis, sev padotiem ierēdņiem uzdeva iemērīt Heidemanim neatsavināmo daļu. Tikai uz valsts kontroles spriedumu aizpārdošanas un atļaujas izdošanas lieta nonāca senātā. Senāts, saprotams, atkal pateica, ka izdarīta nelikumība, un atļauju atcēla.”
2017.gadā internetā var atast sludinājumu: “Īpašnieks pārdod Karvas muižas pārvaldnieka daļēji atjaunotu māju. Mājas iekšpuse nav aiztikta. Akmens mūra māja, sienu biezums 1 m. Uzlikts jauns jumts, jauni logi. Izrakta aka un dīķis, nolidzināta teritorija. Pa pusmāju ir velvju pagrabs. Teritorijā atrodas veci, bet labi saglabājušies muri. Cena 17000 eiro.” 


Adrese: Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, Karva