04.11.17

Rūjienas mācītājmuiža


                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Bijušajā Rūjienas mācītājmuižas stallī šobrīd darbojas Rūjienas novadpētniecības muzejs, kurš pārbūvēts pēc arhitektes Ineses Fridrihsones projekta 1992.gadā. Pati muižas ēka nodedzināta 1944.gadā.  Pie ēkas apskatāms Bergmaņu dzimtas piemiņas akmens – veltīts četrām mācītāju Bergmaņu paaudzēm, kas saimniekojušas Rūjienas mācītājmuižā un ķirurgam E.fon Bergmanim, kurš dzimis Rūjienā, bet kopš 1878.gada dzīvojis Vācijā. Rūjienas mācītājmuižas mācītājs Gustavs Bergmanis (1749-1814) savā privātajā tipogrāfijā iespieda ap 160 izdevumu, bet 1807. un 1808.gadā - paša savāktās latviešu tautasdziesmas. G.Bergmanis bija cilvēks ar plašām un daudzpusīgām interesēm. Pārvaldīja senās valodas, angļu, spāņu, franču un itāliešu, kopš mazotnes arī latviešu valodu. Enciklopēdists. Literāts. Vēsturnieks. Pirmais uzrakstījis Livonijas vēsturi filozofiskā skatījumā. Valodnieks — rokrakstā atstājis vācu - latviešu un latviešu-vācu vārdnīcu. Teicams zīmētājs — viņa grafikas neatpaliek no J.K.Broces darbiem.
  
Adrese: Rūjiena, Rīgas iela 34 un Mācītājmuižas iela