03.11.17

Griķu muiža (Grücken, Grükken) Rumbas pagastā

                                               (Fotografēts 2917.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Ir tāda apdzīvota vieta Rumbas pagastā - Lejas, kura agrāk saukusies Griķi. Joprojām tur ir Griķu kapi. Diez, kāds iemesls bijis tādai vietas pārdēvēšanai? Abi latviski nosaukumi. Pieņemsim, ka tādu Griķu Latvijā ir daudz, bet vai Leju ir mazāk? Mauprāt tieši otrādi – Lejas ir krietni vien vairāk Latvijā nekā Griķi. Kāds savā bezdarbībā izdomājis vietu pārdēvēt. Bet uztaisījis tikai vēl lielāku putru. Tagad redzu, ka dažās kartēs blakus Leju nosaukumam rakstīts arī Griķi.
Te bijusi arī Griķu muiža (Grücken). Izskatās, ka kādreiz bijusi paliela un rosmes pilna vieta. Centrā ir daudz senu ēku, bet visas tukšas, sabrukušas - kā pēc kara. Padomju oupācijas laikā te bijis kolhozs.

Adrese: Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Lejas