10.11.17

Jelgava, Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem "Lāčplēsis un melnais bruņinieks"


                          

                                                                (1930-to gadu foto)

                                     (Vecā pieminekļa fragments, fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                          (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pieminekli “Lāčplēsis un melnais bruņinieks” atklāja 1932. gada 22. jūnijā un novietoja pie Stacijas laukuma. Tas bija 3,5 m augsts uz 3 m augsta postamenta un kalts Somijas granītā, autors – Kārlis Jansons. Piemineklis tika veidots par tautas ziedojumiem un veltīts Jelgavas atbrīvošanai no Bermonta armijas. Vācu okupācijas laikā baronam fon Mēdemam, kas tajā laikā bija atgriezies Jelgavā, nepārprotamā simbolika nepatika. Bruņinieka veidols tika nokalts. Tā pārveidots, piemineklis pārdzīvoja Jelgavas drausmīgo nopostīšanu Otrā pasaules kara laikā un stāvēja savā vecajā vietā vēl vairākus gadus pēc kara, līdz Staļina personības kulta laikā to novāca. Piemineklis tika sadalīts un ierakts zemē. Tā fragments pēc vairākkārtīgiem meklējumiem atrasts un 1988. gadā novietots pie Jelgavas vēstures un mākslas muzeja. 1992. gada 18. novembrī atklāja tēlnieka Andreja Jansona (Kārļa Jansona dēls) veidoto jeb atjaunoto Lāčplēša pieminekli, un to novietoja parka pie stacijas.

1932.gada 26.jūnijā “Latvijas kareivis” raksta: “Pirms pāris gadiem Jelgava cildināja vienu no ievērojamākiem zemgaliešiem — pirmo Valsts Prezidentu Jāni čaksti, ceļot viņam pieminekli. Reizē ar to Zemgales metropole jau veica pirmos priekšdarbus jaunam piemineklim, kas paaudžu paaudzēm paustu Jelgavas atbrīvotāju slavu. Šo pieminekli vajadzēja atklāt jau pagājušā gada 21. novembrī — Jelgavas atbrīvošanas dienā , bet šo nodomu nācās atlikt no jelgavniekiem neatkarīgu saimniecisku apstākļu dēļ. Varoņu svētkos 22. jūnijā Valsts Prezidents pieminekli atklāja, uz laiku laikiem nododot tautas sargāšanā monumentu, kas rāda tautas teiku varoni Lāčplēsi, melnā bruņinieka un sarkanā pūķa uzvarētāju. Varoņu svētku dienā Jelgava bija posusies valsts karogos. Agrā pēcpusdienas stundā pulcējās vienkopus pilsētas organizācijas, lai kopīgā gājienā dotos uz svētku vietu — stacijas laukumu. Svētku vietā ierodas Jelgavas kājnieku pulka un Jātnieku pulka daļas, aizsargi un organizācijas. Plīvo karogi un skan mūzika. Drīz ierodas goda viesi. Valsts Prezidents A. Kviesis pie pieminekļa sapulcētiem karavīriem, aizsargiem un Jelgavas pilsoņiem teica svētku runu. Pieminekli iesvētīja prāests. J. Reinhards un svētku runas teica mācītāji J. Ķullīts un Kraulis. Pēc pieminekļa atklāšanas Valsts Prezidents ar viesiem pieņēma Jelgavas garnizona daļu parādi, kuras pēc tam mūzikas skaņu pavadītas devās uz savām mītnēm. Pie pieminekļa līdz vēlam vakaram pulcējās Jelgavas pilsoņi. Tēlnieka K. Jansona celtais piemineklis uzskatāms par labi izdevušos. Tuvumā skatoties tas dveš spēku un varenību, bet no attāluma asās līnijas kļūst mazāk jaušamas un pats piemineklis gūst maigāku izteiksmi, nezaudējot arī savu spēka izpausmi”.

Adrese: Jelgava, stacijas laukums