29.10.17

Skaļupes (Skaļupu, Skāļupu) krogs Līgatnē

                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                     (Fotoattēls no interneta)


Tā datējumu var izlasīt uz sienas – 1887., taču krogs te neapšaubāmi bijis jau senāk. Krogs

iezīmēts jau L.A.Mollina 1791.- 1794.gadā izdotajās kartēs. Jāņem vērā, ka 18.gs. cauri Līgatnei gājis vecais Cēsu ceļš, tad vēl Rīgas – Pleskavas šoseja nebija izbūvēta. Zemes ceļš no Siguldas gar Nurmižiem veda uz Līgatni un krogu bija daudz. Siguldā bija Baznīcas krogs, tad Vēja krogs, Stembeļu krogs pirms Nurmižiem, Vēršu krogs Vildogā, Saukuma krogs, nākamais jau Līgatnē. Agrāk te apmetās ne tikai ceļinieki, savā laikā krogu sauca pat par Plostnieku krogu. Zemāk par Ķūķu klintīm Gaujas viducī ir akmens, kas bieži plostus izjauca. Pie „Skaļupiem” bija uztaisītas ragatas, kur baļķus sanesa malā. Te baļķus sasēja pa jaunu un laida lejā. Lielākie uzņēmēji pludināšanas darbiem bijuši žīdi. (www.ligatne.lv)
Mūsdienās kroga ēka no ceļa ļoti slikti apskatāma un neizskatās labi, bet, kā redzams fotogrāfijā no interneta, tas izsatās gluži jauks no pagalma puses.
  

Adrese: Līgatne, Kalna Skaļupes