29.10.17

Sapas krogs

                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Sapas krogs un dzirnavas celtas 18.gadsimta 80. gados. 1861. gadā grāfs Aleksandrs Mengdens pārdod Kaugurmuižu savam brālim, Mujānu grāfam Moricam Mengdenam. Tā ģenerālpilnvarā muižā rīkojies Jaunkārķu barons Gustavs Krīdeners. Viņa dēls Ernests Burhards precējies ar Konstanci Sofiju Friederiki Elizabeti Zolmi, kuras vārdos nosaucis ne tikai Kaugurmuižai piederošās pusmuižas, bet arī Sapas dzirnavas (Sophienmuehle).
“Latvju mēnešraksts” 1944.gadā publicējis kādu atmiņu stāstījumu, kur krogs pieminēts: “Drīz vien citu ļaužu pārrunas mums atklāja patiesību: Pēteris ar Aleksandru visu nakti dzēruši Sapas krogū. Tas jau nemaz nebija tālu. Tepat pāri Paizuma pļaviņai gar Bamba kalnu, tālāk gar ezera malu jau labi iemīta teka, pa kuru arī mēs dažā brīvā svētdienā gājām uz Gauju. Turpat pa ceļam, pie dzirnavu ezera un Cēsu lielceļa malā, bija šis Sapas krogus, kuru daža sieva pieminēja, gan asus vārdus runādama, gan asaras lakata stūrī slaucīdama. Pēteris ar Aleksandru gan tai ziņā bija brīvi putni un varēja par sevi teikt, ka neviena mātes meita pēc viņiem neilgojas un tādēļ šie var dzert līdz rīta gaismai.
  

Adrese: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Līči, Sapas krogs