25.10.17

Palsmanes piemineklis kritušiem karavīriem                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tas atklāts 1927.gadā. “Latvijas kareivis” 20.09.1927. raksta: “Palsmanē pie baznīcas atklāja pieminekli par Latviju kritušiem karavīriem. Piemineklis celts pašu līdzekļiem, bez kādiem blakus pabalstiem. Ideālā sadarbībā pratušas apvienoties triju pagastu biedrības un sabiedr. organiz., sākot ar laukstrādnieku aroda savienību un beidzot ar zemnieku savienību un citām labā spārna organizācijām. Dažādā veidā ar ziedojumiem, izrīkojumiem, labprātīgām iemaksām savāktas prāvas sumas, tomēr vēl nepietiekošas, lai segtu visus izdevumus. Piemineklis uzcelts, bet parādu vēl palicis pāri par 1200 ls, ko cer gada laikā segt ar ienākumiem no izrīkojumiem. Pieminekļa celšanā piedalījušies: Palsmanes, Mēra un Rauzas pagasti. Piemineklis izgatavots A.Kuraua darbnīcā, Rīgā, no Somijas granīta. Pamats no Latvijas granīta. Paši apkārtnes zemturi ar lielām grūtībām atveduši saviem zirgiem milzīgo smagumu — no Rankas stacijas uz Palsmani. Piemineklis ap 5 mtr. augsts, uz tā bronzas vaiņags un zobens. Visos četros stūros bronzas granātas, uz kurām it kā stutējas pieminekļa virsējā daļa. Vieta izraudzīta skaistā laukumā, Palsmanes baznīcas priekšā. Pieminekļa uzstādīšanai izgatavots vairākus mtr. augsts zemes uzbērums, kas koši aplikts un apaudzēts zaļām velēnām. Pret vidu — velēnu kāpieni līdz pieminekļa pakājei. Pieminekļa apakšējā daļā uzraksts: „Par Latviju kritušiem un bez vests pazudušiem Palsmanes draudzes karavīriem." Svinības sākās ar dievkalpojumu baznīcā, ko izpildīja vietējais mācītājs Birzuls un no Rīgas — māc. Mitulis. Dievkalpojumu kuplināja apvienotais vietējais dziedātāju koris, J. Stesingera vadībā, un Dr. P. Cukurs ar ērģeļu solo priekšnesumiem. Neraugoties uz samērā nelabvēlīgo laiku, Palsmanē bij tāds ļaužu saplūdums, kāds līdz šim nekad nebij redzēts. Ap pulkst. 10 no rīta pa visiem ceļiem plūda vesela braucēju straume — pa 2 un 3 kārtām. Baznīcā varēja saiet tikai daļa no atbraucējiem. Ļaužu saplūdumu rēķināja uz 7—9000!  Pēc dievkalpojuma mācītājs Mitulis iesvētīja pieminekli. Valsts prezidenta vārdā atklāja ģenerālis Aire. Kara ministra uzdevumā krāšņu vaiņagu bij atvedis pulkv.-leitn. Grosbergs. Pušķi rudens ziedu nolika Saeimas deputāts G.Mīlbergs, uzaicinādams palsmaniešus būt arvienu tikpat vienprātīgiem, kā pie šā pieminekļa celšanas. Vēl runāja: Valkas apr. priekšnieks Ozoliņš, Valkas apr. pašvaldību vārdā likvidac. valdes priekšsēdētājs Kimerals, rīcības komitejas priekšniece Lindes kdze u. c. Dziedāja koris, spēlēja vietējais ugunsdzēsēju orķestrs. Ap pieminekli bij uzstādīta aizsargu goda sardze. Rīcības komitejas sekretārs Linde sniedza sīkākas ziņas par pieminekļa celšanas gaitu, ienākušiem līdzekļiem, iedzīvotāju lielo pretimnākšanu un vēl atlikušo parādu. Pēc pieminekļa atklāšanas notika vietējās aizsargu rotas un ugunsdzēsēju kolonas parāde, ko pieņēma ģenerālis Aire un apriņķa priekšnieks Ozoliņš. Sekoja kopīgas pusdienas, piedaloties goda viesiem un apkārtnes sabiedriskiem darbiniekiem. Svinības izbeidzās tikai vēlā vakarā ar dep. G. Milberga priekšlasījumu par brīvības cīņu laikmetu un teātra izrādi, uzvedot pašu spēkiem, bet ar ļoti labiem panākumiem Alunana „Visi mani radi raud..." Arī izrīkojums bij ļoti kupli apmeklēts.
  
Adrese: Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, Palsmane, pie luterāņu baznīcas