13.10.17

Grobiņas evaņģēliski luteriskā baznīca

                                     (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmā baznīcas ēka Grobiņā celta 1560. gadā. Pēc tās sabrukšanas 1569. gadā celta jauna ēka, kura nodegusi 1659. gadā zviedru iebrukuma laikā. Tagadējais mūra dievnams celts hercoga Jēkaba laikā, kurš 1660. gadā dzīvoja Grobiņas pilī. Baznīca iesvētīta 1664. gadā, atjaunota 1892. gadā. Dievnamā ir saglabājušies 17. gadsimta trauki, lukturi, upuru lāde. Uzstādīta piemiņas plāksne „Mūžīga piemiņa” par Latviju kritušajiem.

Sākot ar 2007.gadu draudze uzsāka darbus pie baznīcas iekšpuses atjaunošanas - izgatavota kancele, soli, balkons, pabeigta iekšējā apdare. 2012.gada 2.decembrī tika atklāts un iesvētīts jaunais baznīcas altāris. Altāris, tāpat kā viss baznīcas interjers ir veidots klasiskā stilā, balti- zeltītā krāsā.

1931.gada “Strādnieku avīze” raksta: “Laikā no 26. Līdz 29.decembrim Grobiņā notikusi baznīcas aplaupīšana, kura atklāta tikai pēdejâs dienās. Nolaupīti 2 logu aizkari, kāds spogulis un galdauts dažu desmitu latu vērtībā. Cik vērojams, tad zaglis ielīdis pa logu. Lietu izmeklējot, uz aizdomu pamata apcietināts kāds 16 gadus vecs pusaudzis Kārlis Priednieks, turpat, Grobiņā, dzīvojošs turpat Grobiņā pie mates. Jāpiezīmē, ka minētais Priednieks jau četras reizes sodīts un tagad tam drud nometināšana Irlavas mazgadīgo pārmācīšanas kolonijā.”

Adrese: Grobiņa, Lielā iela 21