24.09.17

Dižlāņu Elkas kalns

                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Dižlāņu Elkas kalnā, kas, pēc nosaukuma spriežot, ir sena kulta vieta, mūsdienās ir veca kapsēta ar baronu apbedījumiem un kapličas drupas (1790). Kapsētas malās zināmi divi vietējas nozīmes jaunlaiku robežakmeņi, kas joprojām atrodas savās sākotnējās vietās uz robežām.
Kapsētā apglabāti Keizerlingi un Štempeļi, kuri bija ar Keizerlingiem saradojušies. Zinot, cik ļoti baronu kapi citur Latvijā ir nekopti un izpostīti, šeit tie ir apkopti, ar ziediem vāzītēs. Kapsētiņā atrodami arī pāris kopti citu ļaužu apabedījumi.
  

Adrese: Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils