06.08.17

Jaunlaicenes muiža (Neu-Laitzen)                                     (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jaunlaicene bijusi viena no skaistākajām lauku muižām Vidzemē, no kurienes izaudzis baronu fon Volfu dzimtas Vidzemes atzars. Ceļot Jaunlaicenes pili, barons iepretim pils logiem veidojis "gabaliņu pilsētas". Ēkas celtas 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē, saglabājušās 16 celtnes.
Muižas galvenais lepnums vēl pirms nepilna gadu simteņa ir bijusi kungu māja, kas, diemžēl 20.gs. 30.gados ir nojaukta. Tagad no ēkas ir palikušas tikai nelielās sānu piebūves. Tā bijusi skaista divstāvu ēka, kurai abās pusēs bijušas kolonādes. Muižas parka teritorijā atrodas paliels ezers, ko sauc par Pils dambi. Kādreiz, netālu no tā krastiem atradusies kungu māja un skats uz to, no ezera puses ir bijis brīnišķīgs. Ezerā ir mākslīgi izveidota saliņa, kas radīta 18.gs. Par to ir nostāsts: muižas barons Jozefs fon Volfs esot bijis hidrotehnikas inženieris un salu dāvinājis savai sievai. Uz tās esot bijusi arī mājiņa kungu bērniem. Kādreiz uz saliņu bērni devušies ar prāmi, vēlāk uzcelts tiltiņš, kas tur atrodas vēl joprojām.
Laikraksts “Laiks” 21.07.2007. raksta: “Pirms vairākiem gadiem Latvijas Piļu un muižu asociācijā iekļāvās ari Jaunlaicenes muiža (Alūksnes rajonā). Muižas kungu mājas vairs nav, bet ir saglabājies muižas komplekss. Tūristi var apskatīt dārznieka māju, veļas mazgātavu un žāvētavu, zirgu manēžu un klēti.
Unikāla ir baronu Volfu kapliča. Nolemts to atjaunot un saglabāt, lai Jaunlaicene – Volfu dzimtas sākums un beigas - Latvijā iegūtu tai atbilstošo virzītāja, rosinātāja statusu starp citām bijušajām Volfu muižām. Nesen Jaunlaicenē viesojās viens no baronu Volfu dzimtas pēctečiem - Maikls fon Volfs no Anglijas. Apmēram pirms divdesmit gadiem viņš sācis vākt ziņas par savu dzimtu un atradis dzimtas grāmatu. Tīmeklī bijušas arī ziņas par Maikla radinieku Andreasu fon Volfu. Radinieks Jaunlaiceni apmeklējis 2006.gadā un dāvanā atvedis dzimtas ciltstēva gleznu. Abi Volfi viens otru agrāk nav pazinuši.
Jaunlaicenes vēstures istabā sakopotas ziņas par muižas un Volfu dzimtas vēsturi. Viesi patīkami iepriecināja jaunlaiceniešu rūpes par veco ēku saglabāšanu. Maiklu fon Volfu interesēja ari, kas vēstures gaitā noticis ar baronu dzimtas kādreizējiem īpašumiem Ziemeros, Lāsberģī, Stāmerienē, Vecgulbenē.
Rajona laikrakstā Malienas Ziņas teikts, ka jūlija beigās Jaunlaicenē notiks folkloras un muižas svētki. Uz sarīkojumu atbraukt solījies arī Maikls fon Volfs.”
 

Adrese: Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts, Jaunlaicene