08.07.17

Mūrmuižas Livonijas ordeņa pils (Murmuise, Muremois, Muhrmoische) Beverīnas novadā                                            (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pils celtniecības laiks precīzi nav zināms (citos avotos minēts, ka sākot no 1588.gada). Pirmoreiz minēta 1601. gada revīzijas aktīs, kur teikts, ka no seniem laikiem tā piederējusi Bukhorstu dzimtai. Johans fon Bukhorsts, kas bieži minēts 1524. – 1545. gada dokumentos, bija Ordeņa mestru Valtera fon Pletenberga un Hermaņa fon Brigeneja vasalis un padomnieks. Iespējams, īpašumu viņš saņēmis par nopelniem Ordeņa labā.

Mūrmuižas tornis ir divstāvu mūra ēka ar pagrabu un četrslīpju jumtu. Tas ir ap 10 m augsts. Sienas celtas no laukakmeņiem, ķieģeļiem un ķieģeļu un akmeņu šķembām. Ēkas pirmais stāvs izmantots kā dzīvojamās telpas, bet otrajā atradusies kapela. Ieeja tajā sākotnēji bijusi 2. stāva līmenī, vēlāk izveidota pašreizējā ieeja. Tas ir vienīgais šāda veida dzīvojamās ēkas-torņa paraugs Latvijā. Poļu laikos divstāvu mūra ēka saukta par torņa klēti. Ēka ar tā vienīgo apaļo otrā stāva logu ir orientēta līdzīgi kristiešu baznīcām austrumu-rietumu virzienā, nišu ap logu rotā gleznojums ar vīnogulāju motīvu. Pirmajā stāvā atradies kamīns. Šie fakti, kā arī arheoloģiskajos  izrakumos atrastais krāsns podiņš ar katoļu bīskapa mirtas un zižļa attēliem pamudināja arhitektu P. Blūmu izvirzīt hipotēzi, ka ēka varētu būt būvēta 16. gadsimta pēdējā ceturksnī katoļu kontrreformācijas laikā kā Livonijas bīskapa O. Šenkinga (viņa pamatrezidence bija Cēsīs) ārpilsētas mājoklis.

Tornis kā lauku kapela minēts arī vairākos senos nostāstos, piemēram, “Ciema kambaris (tornis) taisīts tajos laikos, kad baznīcas uz laukiem maz vēl bijušas un uz pilsētu baznīcām, kuras bijušas pārāk tālu, zemniekiem bijis grūti aiztikt. Ciema kambarī sagājuši visi apkārtējie zemnieki uz lūgšanām svētkos un svētdienās.”
Tornis ir vairākkārt pārbūvēts, tam ir bijušas gan koka, gan mūra piebūves. Ziemeļu kara laikā 1702.gadā tas ir izdedzis. Vēlāk to atjaunoja un līdz 20.gadsimta sākumam izmantoja saimnieciskām vajadzībām. Kā stāsta vietējie, šeit bijusi spirta noliktava, tā atradusies 1.stāvā, rezervuārs ārpusē, iekšpusē sūkņi un mērierīces, 2.stāvā saimniecības noliktava, ieeja tur bijusi pa ārējām kāpnēm.

Adrese: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Mūrmuiža