02.06.17

Zvārdes kurgāns


                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kad 1953. gadā padomju okupācijas armija Zvārdi (senāk to sauca par Žvārdi) noskatīja saviem mērķiem (kara aviācijas mācībām), Zvārdes apkārtnē likvidēja 4 kolhozus, nopostīja apmēram 500 zemnieku viensētu, slēdza visus ceļus, aizliedza turpināt apbedījumus šejienes kapsētās un esošās kapsētas nopostīja.  Tāpat nopostīja arī 24 400 hektāru lielajā teritorijā esošās baznīcas, muižu pilis, dzirnavas, skolas.

Zvārdes mežu ziemeļrietumu daļā, netālu no Ķeveles-Saldus ceļa, atrodams kāds Padomju okupācijas armijas atstāts mantojums – kurgāns, kas saukts par Virsnieku vai oficieru kurgānu. Tas Zvārdes mežos tika izveidots, uzberot pauguru (dzirdēts, ka tas izveidots, nojaucot un sašķūrējot vienuviet tuvumā esošās mājas) un uz tā uzbūvējot poligona novērošanas torni, lai varētu pārredzēt un koordinēt uzlidojumu norisi. Šodien kurgāns ir pamests, tā otrais stāvs nav saglabājies. Var uzkāpt pa paugura daļēji aizaugušajām kāpnēm un apskatīt apkārtni no augšas.

Izsenis šī vieta uzskatīta par svētvietu un saukta par Svēto kalnu. Jau kopš 1230.gada vieta zināma kā svētvieta ar vairākiem dziednieciska ūdens avotiņiem. Krustneši te bija uzcēluši koka baznzīcu. 1567.gadā pēc hercoga rīkojuma to uzcēla no jauna – koka baznīcu uz akmens pamatiem. Pie tās bijusi arī kapsēta. Kopš Veczvārdes muižas sadalīšanas 1920.gadā šo vietu iegūst brīvības cīnītājs Jānis Staģis (Dzidra Lāce, “Zvārde gadsimtu griežos”)

 
 
Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts