26.04.17

Grenču muiža (Grendsen, Grenzhof, Gränzhof) Kandavas novadā

                                    (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1921. gadā agrārreformas rezultātā muiža sadalīta 71 jaunsaimniecībā. 1930. gadā Grenču muižas magazīnas ēkā ierīkots krejošanas punkts un sierotava, kungu mājā - tautas nams. Šajā ēkā bijis arī  pasts, komutators, bibliotēka, vēlāk arī kolhoza "Veldre" kantoris, dzīvokļi. Ēka bija sakopta un izremontēta līdz pat Atmodas laikiem. Tad īpašumus atprasīja bijušo īpašnieku mantinieki, cerēdami pārdot to par lielām naudām... bet tā arī neviens to nenopirka un šo ēku vairs nevienam nevajag, pat īpašniekiem nē. Te nu tā stāv un pārvēršas drupās. Arī parks kādreiz bija sakopts, tagad pārņem latvāņu audzes. 60. gadu sākumā šeit dzīvoja muižas īpašnieka sieva Marija Dukmanes kundze, kas bērniem daudz stāstījusi par senākiem laikiem (kādas bijušās iedzīvotājas atmiņas)
Grenču muiža savulaik bijusi lielākais virskunga īpašums (domēne) Tukuma draudzē. 1693. gadā Grenču muižā atradās hercoga domēnes valde.  

Adrese: Kandavas novads, Zemītes pagasts, Grenči