29.04.17

Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca

                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

2015.gadā baznīca svinēja 150 gadus. Pāvila baznīcu Budbergā sāka celt 1865. gada 9. maijā, par ko liecina saglabājusies piemiņas lapa. Pirmais dievkalpojums vēl nepabeigtajā baznīcā notika 1866. gadā. Dievnamu iesvētīja 1867. gada 31. augustā. To bija cēluši Budbergas apkaimes ļaudis, kam bija vajadzīga vieta lūgšanām un arī svarīgu lēmumu pieņemšanai. Tikai 2013.gadā Budbergas draudze pašu kopīgiem spēkiem ar vācu mācītāja Dr. Bernharda Bonkhofa un vietējo ziedotāju atbalstu atjaunoja 1945. gadā izpostītās ērģeles.

Adrese: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga