29.04.17

Brunavas Romas katoļu baznīca                                                     (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Brunavas baznīca ir uzcelta 1773. gadā pulkveža Brunava sievas Margaritas vadībā. Vēlākos gados to atjaunoja prāvesta Kazimira Jasenas vadībā laika posmā no 1897. līdz 1900. gadam, piebūvējot divus aptuveni 15 metrus augstus torņus kā arī to paplašināja. Līdz inkorporācijai Rīgas bīskapijā 1920. gadā Brunava piederēja Poņevežu dekanātam un saucās Brunoviški.
1976. gadā baznīca no ārpuses apšūta ar dēļiem un nokrāsota dzeltenā krāsā. Priekšā neliels vējtveris ar ieejas durvīm uz visām trim pusēm.
2016.gadā Brunavas baznīcas fasāde un zvanu torņa fasāde atjaunota, saglabājot agrāko tumši brūno krāsu, priestera A.Vizbeļa laikā. Priesteris A.Vizbelis savas kalpošanas laikā daudz ir darījis baznīcas un teritorijas atjaunošanā - apzāģēti lielie koki, nokrāsoti baznīcas torņi un sēta ap baznīcu, sakārtota baznīcas teritorija.

Adrese: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Brunava