16.09.16

Pļavniekkalna skola

                                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                    (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
 Jau otro gadu simteni Daugavas krastā, starp Rīgu un Ķekavu, atrodas Pļavniekkalna sākumskola. Katlakalna pagasta Pļavniekkalna pamatskola atvērta 1869. gadā Pļavniekkalna muitas namā. Skolas atvēršanu organizēja Rīgas pilsētas dome un mācītājs Krogers. Šajā laikā skolas nosaukums bija „Katlakalna Pļavniekkalna skola”.
Tagadējā skolas ēka celta 1909. – 1910. gadā apmēram 10m attālumā no vecās skolas. Šī skola celta par Katlakalna saimnieku un Rīgas pilsētas muižu valdes līdzekļiem. Līdz pirmajam pasaules karam skolai piederēja 6,6 ha zemes.
Sevišķi nopelni vietējās sabiedrības dzīvē un jaunās paaudzes audzināšanā piešķirami bijušam skolas pārzinim Jānim Brakšam, par šiem nopelniem J.Brakša apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.
Līdz Pirmajam pasaules karam skolā bijušas 4. klases. No 1923.gada darbojās kā sešgadīgā skola.
Pēc esošajiem dokumentiem redzams, ka pēc Otrā pasaules kara skola darbojās kā Rīgas apriņķa Katlakalna ciema Pļavniekkalna septiņgadīgā skola 1944.g. – 1949.g.
No 1962. – 1963.g. Rīgas rajona Katlakalna ciema Pļavniekkalna astoņgadīgā skola.
No 1963. – 1971.g. Rīgas rajona Katlakalna ciema Pļavniekkalna četrgadīgā pamatskola.
1971.gadā skola tika slēgta.
1993.gadā pēc Katlakalna iedzīvotāju iniciatīvas tiek atjaunota Pļavniekkalna sākumskolas darbība.


Adrese: Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 20