16.09.16

Ķerkliņu luterāņu baznīca


                                                (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                  (attēls no grāmatas "Saldus novads")

Ķerkliņu baznīcu 1641.gadā cēlis muižas īpašnieks Heinrihs fon Dēnhofs. Zem tās tika izbūvētas divdaļīgas kapenes, kurās apbedīja Dēnhofu un Kleistu dzimtu mirušos. Te apbedīti gan baznīcas cēlājs Heinrihs fon Dēnhofs ar sievu Sofiju, gan Georgs Fridrihs fon Kleists ar abām sievām un sešiem bērniem. Kapenes tika postītas jau 1905.gada nemieros. 1949.gadā zārki no kapenēm pārbedīti pie baznīcas. 1720.gadā īpašumu pārņem Kazimirs fon Kleists, kas bijis diezgan sliktā stāvoklī. Ērģelēm pat neesot bijis iespējams pieskarties. Baznīcu pārbūvēja Kristiāns Ēvalds fon Kleists. Atkārtota pārbūve notikusi 1895.gadā. Tad baznīcā bijušas 350 sēdvietas, draudzei piederēja divas kapsētas un zeme 10 hektāru platībā. Unikālo baroka stila baznīcu grāva gan 1., gan 2.pasaules karā un beigās no tās bija palikušas tikai drupas. Nacionālajā vēstures muzejā glabājas baznīcas altāra kokgriezumi un ķēniņa Dāvida tēls.

Baznīcas drupas atrodas uzkalnītē. Visapkārt baznīcas kalnam apstādītas kastaņas. Kādreiz te bijis skaisti... Bet nu kapu plāksnes sabumbotas un sūnām aizaugušas. Kaut kādi rakumi – kāds mēģinājis aplaupīt senos apbedījumus.
1929.gada laikraksts “Latvis” raksta: “Kara laikā izpostīto un izlaupīto baznīcu pamazām atjauno draudzes padome. Ar draudzes locekļu ziedotiem līdzekļiem un dažu Rīgas rūpnieku ziedotām summām baznīcai iegādāti sudraba trauki un izliets zvans. Pagājušajā vasarā ar baznīcu
virsvaldes atvēlētiem 2000 ls baznīca remontēta.
Šovasar Ķerkliņos sarīkots garīgs koncerts, piedaloties vairākiem Rīgas māksliniekiem, ar nolūku sagādāt līdzekļus ērģelēm. Lielākas naudas summas baznīcas atjaunošanai ziedojis Rīgas namīpašnieks A. Burģis, zeltlietu tirgotājs Valdmanis un auto tirgotājs Zitmanis.”Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts, pie Ķerkliņu ezera un muižas