29.08.16

Rīgas 19.vidusskola Bolderājā

                                            (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                       (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)
 


1875. gada 2. oktobrī ar lūgumu atvērt Bolderājā 3-gadīgu tautskolu un finansiāli atbalstīt tās darbību Biržas komitejā vēršas ostas pārvaldnieks V.fon Hartviks. Skolai telpas atrastas, noslēgti līgumi ar 3 skolotājiem, pieteikušies 68 zēni un 44 meitenes. Bolderājas - Daugavgrīvas sabiedriskā privātskola uzsāk darbu 1876. gada augustā. Skolu katru gadu finansiāli atbalsta arī ostas pārvaldnieks - skolas atvēršanas iniciators V.fon Hartviks. Arhīvā saglabājušies dokumenti liecina, ka tūlīt pēc atvēršanas skolā mācījušies apmēram 110 skolēnu. 1886. gadā 1. jūlijā H.Rubīns iesniedz lūgumu atvērt Bolderājā un Daugavgrīvā 2-klasīgu elementārskolu. Biržas komiteja viņam 25. augustā arī šādu atļauju izsniedz. Skolas telpas atrod Daugavgrīvā Viesnīcas ielā. H. Rubīna skolā strādā tikai 3 skolotāji, visi vienas ģimenes locekļi. Skolas nosaukums tiek mainīts - Bolderājas-Daugavgrīvas tautskola. Skolā māca ticības mācību, aritmētiku, rokdarbus.
1896. gadā Bolderājā sāk darboties 1.valsts skola, tā ir Bolderājas augstākā sākumskola. Tā ir 2-gadīga skola, kur skolēni mācās 5 gadus. Mācības notiek krievu valodā. 1917. gada oktobrī, tuvojoties frontes līnijai, skolas telpās izvieto karaspēku, bet skolu evakuē uz Samāru. 1919. gadā skola atkal uzsāk darbu Bolderājā, taču skolas ēka ir nodegusi. No Kara resora tiek īrētas kazarmju telpas skolas vajadzībām, jo pagastam nav naudas skolas celtniecībai.
1924. gadā sāk risināt jautājumu par jaunas skolas celtniecību, jo Bolderāja ir iekļauta Rīgas robežās. 1926. gada 4. septembrī tiek ielikts jaunās skolas pamatakmens. Skolas ēku būvē pēc arhitekta Pāvila Dreijmaņa projekta. 1931. gada 1. martā ar plašu sarīkojumu tiek atklāta jaunā skolas ēka. Skola tiek pārdēvēta par Rīgas 34. pamatskolu. Skolas pārzinis ir Emīls Šmits. Skolā darbojas mazpulks, jūras skauti, gaidas, Sarkanais krusts, dramatiskais kolektīvs. No 1934. gada pārzinis ir K. Kļavinieks. 1938. gadā skolu pārdēvē par Galvaspilsētas Rīgas 34. pamatskolu. 1938. gadā Krasta artilērijas pulks  Mīnu divizions dāvā skolai karogu uz kura ir devīze: "Ar tevi, par tevi, Dzimtene mana!" Kara gados skola turpina mācības 2 maiņās 2 citās telpās, jo skolas ēkā izvietots karaspēks. Šajā periodā vairākkārt mainījies skolas nosaukums: Rīgas 54. nepilnā vidusskola, Rīgas 34. tautskola, Rīgas pilsētas 34. nepilnā vidusskola. 1945. gada augustā skola iegūst tagadējo nosaukumu - Rīgas 19. vidusskola.

Adrese: Rīga, Miglas iela 9