26.08.16

Reņģes jeb Zebrenes baznīca


                                         (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Reņģes (tagad Zebrenes) baznīca celta no 1856. gada līdz 1857. gadam. Baznīcā bijušas 300 sēdvietas. Draudze dibināta 1548. gadā. Baznīcu nopostīja padomju varas gados. 1957. gadā baznīcā ierīkoja graudu kalti.

Adrese: Dobeles novads,  Zebrenes pagasts, pie Zebrenes kapiem