26.08.16

Baronu Hānu kapi Birzgales pagastā


                                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Baronu Hānu dzimtas kapi, kurus veido liela apļa veidā noslēgts akmeņu krāvuma žogs. Apbedījumu centrā milzīgs granīta krusts, ap kuru radiāli ārējā ielocē izveidotas Pirmā pasaules kara laikā kritušo vācu karavīru krusta zīmes, kas pasvītro šīs kulta vietas nozīmīgumu. Lai iezīmētu apbedījumu vietas, barona Paula fon Hāna dzimta no Vācijas vēstniecības Rīgā uz kapsētu pārvedusi piemiņas plāksni.

Hāni apbedīti arī Birzgales baznīcas kapenēs zem baznīcas. Baznīcas gan vairs nav, to nojauca padomju okupācijas laikā ap 1965.gadu.


Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, blakus Jēdes kapsētai