26.08.16

Augstrozes baznīca

                                         (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1795.gadā tiek uzcelta maza koka baznīca, kuras vietā 1859.gadā par muižas īpašnieka Karlosa fon Gersdorfa (1815-1869) līdzekļiem  uzceļ jaunu mūra baznīcu ar kārniņu jumtu, 250 sēdvietām, ko iesvēta 6.septembrī. Sienas celtas no laukakmeņiem un apmestas.
Līdz 1872.gadam Augstrozes draudze ir Straupes filiāle, 7.novembrī Augstrozi no tās atdalīja un 1873.gada 1.janvārī savienoja ar Dikļu draudzi.
Baznīca remontēta 1927.gadā.  1937.gadā plakano dakstiņu (mēlīšu jeb zvīņu) jumts nomainīts pret skaidu jumtu. Pēc II pasaules kara sākās baznīcas demolēšana. 1968.gadā dievnams bija izdemolēts un tajā iekārtota labības noliktava.   1991.gada 2.februārī pēc 23 gadu pārtraukuma draudze atsāka dievkalpojumus, tika sākti dievnama atjaunošanas darbi. 2000.gadā tika izgatavota jauna, no gaiša lakota koka vienotā stilā būvēta iekārta- altāris, soli, ērģeļu lukta. Jaunajam altārim Rīgas Pāvila baznīcas draudze dāvināja gleznu „Kristus pie krusta”. 2003.g. baznīcā atgriezās 1798.g. gleznotā un 2000.g. sākumā restaurētā altārglezna „Kristus pie krusta”.
2003.gadā veica plašus restaurācijas darbus- tika atjaunota griestu pusloka velve, grīda, nomainīti logi un galvenās ieejas durvis. 2003.gada Vasarsvētkos no Rundāles pils baznīcā atgriezās 300 gadus vecais baznīcas altāris ar nezināma autora gleznojumu.

2007.gada jūnijā baznīcā atgriezās un tika iesvētīts 18.gs. meistaru darinājums - altāris. 1968.gadā Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis to paglāba no bojāejas, bet atsaucoties draudzes lūgumam, viņš to atdeva augstroziešiem. Bija saglabājusies glezna, daži kokgriezuma fragmenti - altāra vidusdaļa. Restauratore Aīda Podziņa atjaunoja abas marmora kolonnas, mākslas zinātniecei, interjera dizainerei Maijai Avotai tika lūgts pabeigt altāra centrālo daļu, izplānot un sagatavot skices arī tam, kas bija zudis, lai visa kompozīcija būtu perfekta. Viņas un galdniekmeistaru rīcībā draudzes evaņģēliste Ivanda Ceijere nodeva tikai vienu fotogrāfiju. Pēc tās tapa altāra projekts, kuru M.Avotas vadībā izstrādāja Artūra Liepnieka darbnīcas meistari.
Restaurēta un dievnamā ievietota Ārciema baznīcas kancele, kas tagad kalpo dievnamam. Ērģeles pagājušā gadsimta otrajā pusē būvējis Kārlis Jirgens - viens no pazīstamākajiem "mazo" ērģeļu meistariem 19.gs. otrajā pusē.

Adrese: Limbažu novads, Umurgas pagasts, Augstroze