14.07.16

Mazozolu muiža (Vītņēnu muiža, Klein-Ohselshof)                                                  (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tā atrodas Kliģenes ceļa malā 4 km no Rīgas-Madonas ceļa. Muiža tika uzskatīta par lopu pusmuižu un piederēja Ogresmuižas Pandera brālim Johanam fon Panderam (tautā saukts par Jāni). Kaut arī trīs reizes mazāka par Ogresmuižu, tā bijusi ekonomiski spēcīgāka. Muižas pārvaldnieks bijis latvietis Ozoliņš, kurš muižā visu uzturēja kārtībā, jo pats Panders biežāk atradies izbraukumos.
Muižas centrā atrodas pils. 1905.gadā to nodedzināja un atjaunoja tikai 1935.gadā, kad to no koku tirgotāja Alfrēda Trijeca nopirka Kārlis Reinbahs no “Vīndedžiem”. Pēc kara te atradies kolhoza kantoris ar bibliotēku un tautas namu, tad veikals, bet tagad privātīpašums – zemnieku saimniecība. Kliģenes ceļa malā iepretim pilij pie pusaizauguša dīķa redzamas pārvaldnieka mājas drupas. Saglabājušās vairākas saimniecības ēkas. Pa labi no kungu mājas ir kungu zirgu stallis, bet pa kreisi – graudu kalte. Ceļa pretējā pusē ir darba zirgu stallis, putnu kūts un veļas māja (tagad dzīvojamā māja “Rasas”). “Laktēni” – bijusī kalēja māja. Uz dienvidiem no darba zirgu staļļa atradies laidars 90 slaucamām govīm. No tā krūmājā palikuši tikai akmeņi. Blakus muižkunga mājai bijusi arī piena māja. Aiz “Pērlēm” bijusi rija, bet aiz “Auzāniem” –  saimes māja. Aiz pils bijis augļu dārzs, aiz tā plašs parks ar dziļu dīķi un kanālu. Parkā daudzi koki vesti no Vācijas.
 

Adrese: Ogres novads, Mazozoli